Dijkbeheer onder veranderende omstandigheden

De PIW-kennisdag is afgelopen.

Op donderdag 11 april 2024 was alweer de 21e kennisdag waterkeringen. Ook dit jaar weer in Burgers' Zoo. Het thema van dit jaar was "dijkbeheer onder bijzondere omstandigheden". Door klimaatverandering drogen onze dijken vaker en intensiever op. Maar we krijgen ook te maken met extreme natte situaties met hoge intensiteit buien. Wat doet dat het onze dijk? Voldoet deze nog onder alle extreem omstandigheden? Wat doet dat met de dijkbeheerder? Kan deze zijn/haar werk nog wel goed en veilig doen? En wat vraagt dat van onze crisisorganisatie?

Maar naast bijzonder weer zijn er ook bijzondere dieren die onze dijken bedreigen. Graverij door bever en das zal ook dit jaar volop aandacht krijgen. Met welke middelen kunnen we deze dieren opsporen en verleiden ergens anders te gaan graven? 

Ook dit jaar genoeg interessante lezingen en workshops. Natuurlijk ook alle gelegenheid om de bedrijvenstands te bezoeken en elkaar te spreken en te netwerken. We zien jullie graag op 11 april.

De toegang is gratis.

Oscar van Dam (STOWA) en Gerard Harmsen (Rijkswaterstaat)